• info[at]asiathemes[dot]com
  • (2)245 23 68

Lesbo kutjes pjes nl

Jarod Partlow   / 10/01/2018

.

Gratis com super lange lul

De lekkerste sexfilmpjes vind je hier! De geilste gratis sex filmpjes vind je hier! Met een grote dildo masturbeert de oudere lesbi en beft h Twee lesbische leraressen beffen elkaars natte kut. Twee geile lesbische meiden beffen elkaar waarna er een g De dikke billen slaan tegen het gezicht van haar lesbisch Vijf lesbische meiden in een groep sex.

De lesbische meiden masturberen elkaar met sex toy's en b Het meisje masturbeert de kut van de oudere lesbo en word Tijdens het scharen krijgen de lesbische meiden een orgasme. Gevingerd en gebeft door haar bisex schoonmoeder. Een jonge en oude lesbische vrouw die elkaar masturberen Twee mooie lesbische meisjes beffen elkaars glad geschore De anus word door de lesbische gelikt en gevingerd.

In standje 69 beffen de lesbische vrouwen elkaars kale kut. Geile lesbische vrouw beft en laat zich beffen en masturb Ze beffen scharen neuken de dildo en komen klaar. Ze doet haar lesbische vriendin lingerie en een voorbind Beffende vingerende en neukende lesbische meiden. Twee mooie geile lesbische meiden masturberen en neuken m Twee lesbische meiden beffen en scharen elkaar. De lesbische meiden likken elkaars kale kut en masturbere Het bisex meisje krijgt een masturbeer beurt van de ouder De moeder geeft de dochter sex les en scharen en beffen e De lesbische meiden vingeren beffen en masturberen met ee Twee lesbische meiden vingeren en beffen tot ze een orgas Hij filmt hoe de lesbische negerinnen elkaar maturberen m Twee lebische vrouwen beffen en mastuberen elkaar in de b Twee lesbische vrouwen masturberen met een vibrator tot e Twee lesbische meiden mastuberen elkaar met een glazen dildo.

Twee jonge lesbische meisjes vingeren zichzelf tot een or Naast elkaar mastuberen de jonge lesbische meisjes tot ze Naakt liggend naast elkaar mastuberen de lesbische meisje Comodadia met de Finbladen Stekelig II. Ondertusfchen geeft de Boom 3 indien hy niet gekwetst wordt , van deezen Stank niets ter wereld uit; maar die van 't Eiland Kuha, al- waar men hem in de Bosfchen by de Havana aantreft 5 verzekerden , dat het flaapen onder denzelven 3 inzonderheid voor vette en Bloed- fyke Menfchen 3 wel doodelyk was geweest.

Gemeenlyk noemt men het [Bamboes -Riet of Bamboezeti. De Mató- baarfe naam is Ily. De Steel of Stam der Bamboezen verheft stuk»?

De Stam en Takken zyn rond , met een groenen Bast bekleed 3 en geeven aan de Knoopen der Le- den langwerpige Ilyve Doornen uit , zynde aldaar ook met een Houtig middcllchot ge- ïlocten» Dit maakt , dat de Indiaanen zeer bekwaamlyk de üukken van dikke Bamboezen tot Vaatwerk gebruiken kunnen 3 om eenig Vogtj gelyk den Palmwyn, te ontvangen en te bewaaren.

De Indiaanen gebruikenze tot Wondeu van de Testikelen en Mannelykheid. Door 't verbranden komt 'er een zeer vrugtbaare Asch van: De bruine Kelk bevat een glanzige Noot met drie Sleuven. LinnuEUs maakt maar gewag van ééne Soort. De Kenmerken van dit Geflagt zyn: Het Bloemhuisje zeer klein , viertandig, zittende op het Vrugtbeginzel , af- vallende. Het Vrugtheginzel rondagtige met eeh Draadvormigen Styl 3 zo lang als de Bloem, hebbende eenen ftompèn Scempel.

De Vrugt is een rondagtige genavelde Befie 3 bevat- tende een Steentje met twee holligheden, en in ieder van dezelven een langwerpige Pit. Zes Soorten zyn thans in die Geflagt opge- teld 5 van welken vier 3 als Böomagtig eri Boomen zynde, hier t'huis behooren ; moeten- de de twee overigen onder de Kruiden be- fchreeven worden.

De Stam wordt fomtyds wel agt of Begen Duimen dik: Van deeze hard- en taayheid des Houts 3 als Hoorn y zou hy den Latynfchen naam hebben. Ten opzigt van de Bloem- eii Vrugtmaaking komt dit echtet niet in aanmerking ; dewyl ze beiden Bloem en Vrugten voortbrengen. Het Hout van deeze Soort is van binnen voos; en dus van weinig of geen gebruik. In Westgothland nam L i n n us waar , dat de Bloem van deeze Soort in 't ge- heel geen gemeen Omwindzel had.

Mooglyk zal het 'er afgevallen zyn geweest: Hy geeft 'er de hoogte van tien Voeten aan. De Vierde en Vyfde Soort moeten onder vr.

Witten Kornoelje -Boom op 6 3 die zo wel Boom. Befiën wit zyn en de Takken omgekromd. Het Zaad ia -dezelven is vervat in een rood Vleefch. De Blaadjes waren langwerpiger ovaal en ftonden ylder aan heü Steeltje , en hy hadt den Boom wel takkiger 5 doch niet zo hoog als den voorgaanden, waar- genomen. IV» De Kenmerken van dit Gefiagt zyn: Bloem- krans 5 en hebben ovaale Meelknopjes. Het Vrugtheginzel is rondagtig 3 met eenen Draa- digen St';jl 3 zo lang als de Meeldraadjes: De Vrugt een Befie.

Hy groeit ook op Ceylon. De Bladen zyn ovaal , van grootte als de Handpalm , gepaard, gefpitst, ongekar- ïeld, Lederagtig , rimpelig, van boven kaal, van onderen WpÜig met Aderen , gefteeld.

Arbor Ma- labarica llU di£i: Maar ééne Soort is in dit Geflagt aange- i. L I N N u s voegt 'er thans uit anderen by: De Bladen ftaan overhoeks: Hoofd- Kenmerken hier van zyn: Naü- i Theöphrasta», Sysf.

Arbor Indica Fruétii aggrega- fo globofo. Dee- bloemjVe Portlandia Floribus pcntandris. Zymunt , Hoofd- naamelyk , door de grootte en fchoonheid van stejk. Het is tevens een zeer fraay gekroonde Boom, die zelden meer hoogte bereikt dan vyftien Voe- ten. De Stam is doorgaans regt , twee Duimen dik, met een Kurkagtigen Bast, overal gefcheurd 2: De Takken zyn kort en Itrekken zig waterpas uit , bezet met ovaale gefpitfte Bladen , van ongevaar vyf Duimen lang.

Uit de Oxels der Bladen komen enkelde Steelt- jes vooit, die doorgaans drie Bloemen draagen, welke een half Voet lang zyn , en de een na de andere open gaan.

Over dag zyn deeze Bloemen reukeloos, doch verfpreiden by hagt een zeer aangenaamen Geur: De Bloem is Trech- 33 teragtigj van buiten Wollig; beflaande uit 3, een Cylindrifche Buis , veel langer dan de 33 Kelk ; hebbende den Rand, korter dan de 5, Buis 3 in vyven verdeeld , met de flippen 33 langwerpig ovaal 3 wyd van elkander 3 de 33 tip van binnen en den rand Wollig, Vyf 35 Borflelige Meeldraadjes komen uit hec mid- ' 33 den. Het Zaadhuisje fplyc zig in 33 twee deelen , aan 't middelfchot evenwydig 3 33 van de binnenzyde".

Zo wy de Kina hier krygen is de buitenfte Schors ivitagtig graauw , en de eigentlyke Bast ziet ia de beste geelagtig ros of rood. In 't algemeen liebben de Stukjes veeleer de gedaante, alsof 2: Domingo , bloeijende 'm Sept tember cn Oktober. Men plagt het stuk. Naderhand werdt dezelve 3 door den Heer de Jussieu, gezegd byna de grootte en figuur te hebben van de Kerfen 3 Bigarreaux genaamd , dat is Rouaanfche Kerfen.

De Bladen gelyken wel naar die van den Laurierboom , doch zyn min- der droog en zo dik niet 5 doorgaans breeder cn puntiger aan het end , dat dikwils over zy- de hek ; zynde van boven glanzig helder groen , van onderen bleek groen ; aan de kanten een weinig gegolfd , niet Kruiderig naar in 't geheel Grasagtig van Smaak. Die Meeldraadjes komen buiten den Rand van de Bbem uit 3 en omringen een gevorkten Styl 3 die op het Vrugtbeginzel ftaat , dat in een groen Kelkje met vier punten is begreepen , en vervolgens de gedagte Befie wordt.

Elders wordt gezegd , dat de Koffvboom agt of tien Voeten hoog groeit. Van de manier , op welke déeze Boomeri voortgeteeld , geplant en gehavend worden, als. Men ziet 'er , byna altoos , Bloemen en Vrugten aari: Met gedroogde Boonen gelukt dit niet. Op Jamaika eü elders wordt zy door de Ëngelfchen ook geteeld: Wan- neer echter dergelyke Ongemakken uit eenen overvloed van Gal , zy in de eerfte Wegeu of in 't Bloed , voortkomen , dan is 't gebruik van Koffy doorgaans nadeelig ; dewyl zy de II.

Mooglyk is ook het menigvuldig gebruik der KofFy in ons Klimaat , wel de naafte oirzaak van de gemeenheid dier Ongemakken hier te Lan- de. Deeze Bladen alleen aan de jonge Takjes of Looten groeijende , ftaan tegenover elkander; zy hebben geene de niinfte inkervingen , zyn glanzig en gefteeld.

Brown» Jam T. Jas- miuum arborescens Lauri foIÜs , Flore albo odoiatisfiuio. Bürmannüs als een zelfde aangemerkt met de Bemfchetti van den Malabaarfen Kruidhof , die echter geele Bloemen heeft.

De Bladen zyn agt of negen Duimen lang 3 twee of drie Dui- men breed 5 aan 't end fpits , en dus naar Amandel - Bladen taamelyk zweemende. Het blyft lang groen en hard , doch op. De Vrugten worden fomtyds aan de Kinderen ingegeven tegen de Darmwormen. Als deeze Wortels in Zee dry- ven 5 wordenze van zelf hoog rood. De Vrugten, van derge- lyke geftalte , als gezegd is , zyn in deeze- veel grooter , omtrent als een middelmaatig Ey , en zo bitter niet als die anderen , ook Sappiger van Vleefch: Het Hout heeft weinig roods en de Wortels zyn tot verwen niet dienftig.

Morinda Malabarica amplisfimo Citri folio. Op de zelfde manier gebruikt men dit Middel tegen de Perfing en Roode Loop. Het is by de Indiaanen zeer geagt. Tegen Pynlyk Wateren geeft men 't Sap van de Vrugten in. Sommigen geeven 'er eene Braam- boos - agtige Vrugt aan. De Latynfche naam is van de gedaan- te der Vrugt ontleend.

Morïnda Amencann humifura taunfolia. De Bloemen, die klein en geel zyn, beftaan uit enkele Meeldraadjes, zonder Krans, in een Klokswys' Kelkje, dat op het Vrugtbeginzel 2: Het getal deezer Meeldraadjes verfchilt.

Op Martenique hebben zy 'er tien, die eens zo lang als de Kelk zyn: De fchraalheid van den Grond , of kleinheid van 't Gewas, kon zulks niet veroirzaaken , aangezien, ter plaatfe daar de voorgaande Soort groeide, hem ontelbaare kleine Boompjes daar van , ook maar twee Voeten hpog, voorgeko- men waren, die zelfs bloeiden. Hierom houdt zyn Ed.

Het Gewas, dat uit veele Takken beftaat, legt byna geheel op den Grond , voegende zig naar de Sleuven en bogtigheden der Rotfen, Het heeft Bladen , die ovaal maar aan 't end rond zyn , fomtyds byna rondagtig , flomp met een puntje , glanzig , ongekarteld , elkander vervangende , gefteeld, een Duim of anderhalf lang , aan den voet wederzyds met een lang- wer- Gen» 2?

De Bloemen zyn vyf- Afdkül» zcsdraadig: Conocarpus Ploribus comple» tis remotis. Het Zaad is vervat in een Lederagtig , Vrugthuisje 3 en beltaat uit twee groenagtige Plaatjes 3 die van onderen tot een lang, rond- agtig Lighaampje famengerold zyn, hetwelke, wanneer het Zaad in den Grond geftoken is , de Wortels uitgeeft. Somtyds hadt zyn Ed. Boom tot Leertouwen gebruikt.

Het Vrugt- beginzeitje , dat onder de Bloem zit , gaat över tot een röndagtige paarfche Bezie 3 die met de Kelk gekroond is 3 bevattende eenige hoe- kige aart de eene zyde ronde Zaaden. Uit de Oxels der Bladen komen Steeltjes voort 3 die een groene Schee- de draagen, bevattende een Bloem , ais die van den Doorn -Appel 3 zynde een half Voet lang, aan 't end wyd 3 en in vyf witte Slippen ge- fneedcn 3 die fpitfe enden hebben 3 welke een weinig krom zyn.

Dus is deeze Bloem aan end zes Duimen breed. Hy heeft vyf witte Meeldraadjes met Knopjes van een half Duim lang 3 en de Styl zit op een Vrugtbeginzel 3 't welk een Zaadhuisje wordt 3 dat Eyrond is , ruim twee Duimen lang en breed , in twee holligheden de Zaaden bevattende.

De Bloem is Trechteragtig3 met eenen ge. Het is, volgens Pa- ter Plu mier , een Boom. De Vrugten zyn ronde Appelen , die Goudgeel worden , bevattende 5 binnen een har- de Schors 5 een wit Lymerig Vleefch , en in deszelfs midden ronde platte Zaaden , welke de Nuces Vomicce der Winkelen zouden zyn.

De Appelen 5 zo wel als de Bast, Bladen en de geheele Boom, zyn by uitflek bitter , en niettegenftaande het Afkookzel der Wortelen , als ook het Sap der Bladen, op Malabar tot een Geneesmiddel wordt gebruikt , fchynt doch hetzelve, ten minfte rykelyk gedronken, niet vry te zyn van Venynige hoedanigheden. Nux Vomica Officlnarum, G. Het Poeijer van dczel- ven 5 met Vet 3 Kaas of gekaauwd Brood ge- mengd en tot Balletjes gemaakt 3 dient om de Rotten en Muizen van kant te helpen.

Men oordeelt ook derzelver inwendig gebruik voor Menfchen onveilig ; niettegenftaande zy in eeni- ge Samengeftelde Winkelmiddelen 3 by de Ou- den beroemd 3 komen. De Arabieren hebben 'qv 3 zelfs 3 een ïegengifdgc kragt aan toege- fchreeven en 2;e in het Ele£luaHum de Ovo gemengd.

Sommigen hebbenze ook tegen de ander- en derdendagfche Koorts aangepreezen. De Bladen van dit Gewas met Gember en Melk tot de dikte van een Zalf gekookt, zo wel als een Baading , daar van gemaakt , ge- neest de Jicht. StiychnOB Foliis trinerviis ovatis binatis» Wach. Bürmannus de Slangen- hout - Boom van R u ivi p h i u s zoude zyn 5 doch dezelve gelykt het allerminfte niet naar een klimmend Rankgewas. Aan de Takjes ilaan de Bladen 5 die na.

Alles 5 wat deeze Boom heeft 3 is bitter ; doch de meefte bitterheid proeft men in de Vrugten en Wortels , yoornaamelyk in der- zei ver Bast. Zy worden in Hukken van een Voet of een E! Evenwel is een maatig gebruik van 't zelve 5 in Aftrekzei , inzonderheid tegen, de Koorts 3 niet te mispryzen, C O R«.

N, 92,0» n 5 De vyf Soorten van hetzelve behooren al- temaal tot de Klasfe der Eoomen 3 als volgt. Deeze Soort maakt een Boom van middel- baare grootte 5 met een dikken Stam , die in Egypte en Afie groeit, en ook bekend is aan de Kust van Malabar. A l p i n u s fchry ft , dat van den Sebesten - Boom 5 die in Egypte groeit 5 twee Soorten zyn , de eene Wild en ijaar een Pruimenboom gelykende 3 de andere Tam 3 die de Bladen breedcr en dikker heeft- Bei.

Het stuk, geheele Jaar ziet men Vrugten aan den Boom 5 uit welker Sap of Vleefch een Soort van Lym bereid wordt , door dezelven te flampen en af te melken. Sebestena fcabra , Fiere mi- ïilato cri'po.

No vel h rJgra, Rum ph. Hasselquist befchryft dezelvcn als volgt. De Bladen zyn zeer verfpreid, ovaalagtig, 35 aan den grondfteun een klein endje ver?. Het is 5 volgens deezen Authcur 3 die denzelven in Egypte vv aargenomen heeft , een groote , lachtig getakte Boom 3 welken men aldaar in de Hoven nahoudt 3 brengende in de Maand No- vei: Met welk regt m.

QuiN in 't Kreupelbofch aan den Zeekant, by. Karthagena in de Spaanfche Westindiën 5 groei- jdtide gevonden. De Kelk veranderde in een dikke, gladde, witte. Door deeze Nooten , als zy Ichoon gemaakt en gedroogd zyn , wordt , zegt zyn Ed. Ï27 Volgens de Waarneem ingen Van den. De Bloemen «tuk» hebben deti Rand in vyven gefneeden , met lange Slippen.

De Vrug- ten hebben de grootte van Aalbesfen: Vier Soorten komen in dit Geflagc voor , die altemaal tot de Boomen behooren.

Hier uit was gedagten Heer Hofraad gebleeken , dat het geenszins tot de Calaha van Plumier betrokken kon worden , niettegen- Itaande men het Zaad 3 daar dit Gewas uit geteeld werdt, onder dien. Ehretia Arborea 6cc Erown".

Zié hier hoe zyn Ed. De figuur is Trechtcragtig , aan den Rand in vyven gedeeld , met flompe omgeboogen Slippen. De Meeldraadjes zyn Elsvormig en hebben langwerpige Knopjes 5 wederzyds gegroefd. De Styl , die op het Vrugtbeginzel zit , is , zonder blykbaaren Stem- pel , in tweeën verdeeld , en zo diep , dat men , met een gewapend Oog, een doorgang tot aan het Vrugtbeginzel waarneemt. De Vrugten zyn roode Besfen , van grootte als Erwten, ieder vier Zaadjes bevattende.

De Ingezetenen noemen dit Gewas Cacaracera. De Bladen verfchillen zeer, komende ftomp, fpits 5 uitgerand, op de Rotfen glad, op Zan- dige plaatfen ruuw, en nu grooter. Op Kurasfau hadt hy 'er een van tien Voeten hoog gezien 3 'dat met een Stam van twee Duimen dik uit een Spleet van de Rots by Hato voortkwam. De Bloemen , die het end der Takken kroonen, zyn zeer welrieken- de. Dit is een Gewas van vyf tien Voeten hoog, fomtyds regtop groei jende , fomtyds tegen an- dere Boomen leunende , doch zeer naar 't voor- gaande gelykende.

Het heeft de Bladen fpits ovaal, zeer glad, geftceld, twxe Duimen lang: De naams - afleiding is waarfchynlyk van "dén vermaarden Varro, die ten ty de van 's Hei- lands Geboorte te Rome geleefd en een Werk oyer.

Dit is, volgens Plükenetius, een Ge- was 5 dat de gedaante van den Smalbladerigen Olmeboom heeft, met Bladen van boven niuw, van onderen ruig, en zeer kleine geele Bloem- pjes. Bladen en Balronde Aairen. Hy noemt- ze Mirabiloides , om dat de Bloemen , gelyk ook uit zync Afbeelding blykt , veel zweemen naar die van de Mervelje de Peru. Zy zyn wit , fchoon en Reukeloos , voortkomende uit een bolronde Aair van Kelken. De Stempel is aan 't end in vieren verdeeld. De Vrugt, van grootte als een Erwt , maakt eene lyraerig zoe- te Bezie uit , met een platten Korrel.

Het Gewas van deeze is eens Mans langte hoog, en heefc de Aairen altoos Balrond. I De Bloemen zyn wit: Volgens de W aarnpemingen van J a c q u i H is het dikwils een Boom van dertig Voeten hoog 3 met een Stam van een half Voet dik en een uitgebreide Kroon: De Bladen zyn ovaal , vier of vyf Duimen lang.

By Karthage- na heeft hy dit Gewas ook gevonden. Atncricana , Alui vel Coiryli foiiis, Fruftvi mucaginofo albo. Drie Soorten komen 'er thans in voor 3 die dus onderfcheiden worden. De Besfen zyn omtrent zo groot als een kleine Erwt.

Dat 'er de Geele Syring, by de Mexikaanen Totoncapatli genaamd 3 toe behooren zou 3 gelyk Plükenetiüs wil 3 komt l Cestrum Floribus pedunculatis. Van het Sap daar van 3 fchoon vio- let zynde 3 hadt hy zig bediend in alle zyne Tekeningen. Domingo , Caimüier cn Cahimitier genoemd wordt. De tweede is 3 die de Heer Jacquin ge- stnr-Ap- noemd heeft. V» 52» Chrylbphyllum Frudu globofb , Pollis fubtus feiiuginsis» Brow?

Anona Folüs fubtiis ferrugi- neis. Hy draagt Ap- pelen 3 die naaf Pippingen gelyken , in welken , als menze doorfnydt , zig een Star vertoont , en des wegen noemen die van Jamaika denzei ven Star " Appelboom. Deeze zyn op Jamaika , met de grcote Citroenen , doorgaans in het Nage- recht allermeest geacht. De derde heet Guldenblad met eene Uaauws Klootronde lenigt cl. Een vierde Verfcheidenheid wordt d W ge-. Het groeit te Havana 'veel in de Kreupelbosfchen , inzonderheid op de Heuvelen , die over de Ha- ven heen ten opzigt van de Stad gelegen zyn.

De Kenmerken zyn , cene in tienen verdeel- de Bloem 3 met de cene Slip, beurtlings, omge- kromde de andere regt: Die noemt zyn Ed. Het Hout was vast en hard: Men hadt dit Ge- was van de Kaap gekreegen3 volgens Com]vj;e- 1.

De Bloemen zyn klein: De Bladen zyn langwerpig Lancet- vormig, ftomp, dikwils een weinig uitgerand, doch ongekarteld , glanzig , eenigermaate gegolf d , gefteeld, vier Duimen lang. De Bloemen lin- ken zeer. De Vrugt heeft byna de grootte van een Kers , nu ronder , dan langwerpiger. Zy worden in January ryp en de Boom bloeit in Oktober. Dq Groeyplaats is derhalve in Oostindie ; doch de Heer N.

I len beftaan in eene verdorrende Kelk; een vyf- Ü,. By Sloane heet het een zeer groote Boom , misfchien den Pruimboom na- verxvant , hebbende een los, rood, welriekend Hout. De groeyplaats , is , gelyk men ligt be- 'grvpt, in de Westindiën en Amerika. X " i Odrela Florlbiis paniciilatls. Hier vondt hem L o e F l i n niet eenen Stam van fomtyds vier of vyf Voe- ten dik; met Bladen van twee of drie Vcetën kng en Bloemen byna als die der Hyacinthen.

Het uitzy- pelende Vogt verandert door de Zonnefchya in eene Gom. De Bloemen , troswyze aan 't end der Takjes groei- jende 3 zyn klein cn gelyken naar die van dea Wya-' 1 Mangifera. Manga Indica, Fméèu magno Reniformi. Peificac iiDiIHs piitamine viliofo.

Deeze Boom is altoos groen en van het zesde of zevende tot aan zyn honderfte Jaar Vrugt- draagende. Deeze Vrugten zyn van een groot gebruik door geheel Indie. De onrype Mangas worden veel in Suiker gc- confyt , of met Azyn en Peper ingelegd , om ze dan als Augurkjes tot de Spyzen te gebrui- ken. Deeze vallen aan de Vaste Kust. Ook zyn de Mangas -Boomen 3 in 't algemeen 3 op Ambon en elders in Water- In- die 3 zeer bemind 5 om in de Straaten te plan- ten 5 dewyi zy door hunne Vogtigheid het over- flaan van de Vlammen naar de andere zyde be- letten 3 en dus dienen totltuiting van den Brand.

Zy worden dan wel 3 door anderen te dienen, zelf verteerd; maar fpruiten, afgebrand zynde, wel haast weder uit 3 en herleeven dus als uit hunne Asfche. Een andere Boom , die op Ja. Dit 'is te Batavia een gemeene Vrugt, die ook voor gezonder gehouden wordt dan de Stinkert. De Vrugt eene Bezie met één Zaad. De eeniglle Soort 1 3 daar in voorkomende , t. De Bloemen zyn zonder Reuk 3 met witte Blaad. Het is een Boom 3 aan zynen Stam en de groote Takken met lange , fterke , fcherpe Doornen gewapend , alwaar hy geene Bladen heeft, Dc kleine Takken , Twygen en Looten, geeven gefteelde langwerpige Bladen uit , die gepaard zyn 5 vier Duimen lang en drie Duimen breed.

Tot het maaken van Haagen , ter befchuttinge voor den Wind, is dit Boomgewas zeer bekwaam ; waar van het iiiooglyk den bynaam heeft, R A ü- 0 riearonla. Rhamnus Foliis fubrotundo -aciimmatis, Fruaii raccmo. IL AfdeeU De bcnaaming is , ter gedagtenisfe van den hoofd-: Stuk, I6S Vyfïviannige Bcomkn.

De Vrugten , driemaal zo groot als een Erwt 5 zyn eerst geel, en worden ver- volgens zwartagtig purperkleur. Arbor Sycophoia Jamais ccnüs. Het is een regtopltaande Heeiler 3 geheel Melkgeevende , die , naar 't verfchil van plaats en Grond , van een tot agt Voeten hoogte be- reikt. Hy heeft ook vier Bladen , Kranswyze om den Steel , die ruig zyn, de twee naallen insgelyks langer dan de anderen , met ronde ruige Steeltjes.

Dc Bloemfteeltjes , op 't end der Takken , in vieren verdeeld , draagen kleine roodagtige Bloempjes , zonder Reuk. Haare Vrugten zyn van grootte ak Erw- ten.

Het is een Boom met gegaffelde Takken 5 twintig Voeten hoog groeijende: De Doorens 5 die uit de oxels , doch niet overal voortkomen , zyn korter dan de Bladen. Drie Soorten komen 'er in voor 3 als volgt, i Cerbera met ovaale Bladen. De Schors is witachtig. P'tn, 44c» Raj, H'iji. T, 39» Cerbera Manghas. De Bladen zyn boven effen 3 en ' 33 overdwars volgens den loop der Aderen ge- 33 fleufd. Uit de verdeelingen van den Steel 33 ontfpringt een efrene Tros, van regtopftaan.

Onder een groenagtige Schil verbergen stuk. Men vindt dikwils twee Vrugten by elkander gegroeid , als Testikels en dikwils i,yn 'er twee Pitten in elke Vrugt. In zyne' Afoeelding gelvken de Bloemen zeer veel naar die van het Apocymm , doch in 't geheel niet naar die van de Jasmyn.

Uit derzelver Oxelen komen de Bloemfteeltjes voort, meest met ééne , fomtyds verfcheidë Bloemen , welke groot zyn en Trech- teragtig , den Rand in vyven verdeeld hebbende itiet breede omgeflagen Slippen. Zy kómen uit een vyfbladig Kelkje voort 3 en hebben in de Mond een vyftandig , gefternd , Wollig , Ho- ïiigbakje.

De Vrugt is rondag- tig, platagtig, glanzig, aan den Top met twee genavelde Stippen en een dwarfe Sleuf, die van de eene naar de andere loopt. Zy bevat een platagtige Noot, die eenigermaBte vierhoe- kig is en langwerpig , twee holligheden en vier Kleppen hebbende. P l u k e n e T 1 ü s geeft er den naam aan van Boomagtige Ammkaan- fche Clematis j met zeer groote Laurierbladen en cene zeer welriekende Bloem , van Kleur als Lak.

Clematis» Arboxea émcricana Pluk. Voor zes Juaren door hem uit Marteniquc overgezoxn- den 5 biocide hy Jaarlyks, iti de Keizcrlyke Tuin, zeerlchoon. Hy zegt, dac het een.

De Bloemen zyn witmeceengeelagtige Keel en ongemeen- aangenaam niet alleen, maar ook zeer flerk van Reuk. Dc geheele Plant is vol van een Melkagtig Sap 3 gelyk de ande- re Soort. Hoofd- In de ïvcizerlykc Tuin te Weenen tierde stuk, deeze Witte Westindirdie Jasmynboom ook zeer wel 5 doch hadt 'er nog niet gebloeid. Het zelfde verhaak Commelyn, aangaande den genen 5 welken men alhier in de Hortus Medicus bezat y die door hem zonder Bloemen is ver- toond.

Dus heeft de Heer Jacqüin nog een der- P. Hetzelve hadt de Bladen van de Roode Phimeria , maar de Bloemen waren Reukeloos en wie ; eens zo grooc als die der anderen. Dit kwam by Karthagena veel in de Bosfchen voor. Stuk, Vyfmannige Boqmen. Die Soort , toe welke de Heer J. Car, lU 93» fLL'M. Geur, in de Tuinen nagehouden.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn, twee lan- ge regte Blaasjes of Zaadhuisjes: Deeze is zeer duidelyk in Afbeelding ge- bragc en uitgegeven door den Heer N.

Syst, Nat» XII» tcki. De Heer L i n n iE u s zegt , dat het een Boom is, die de Bladen gepaard, geftceld 5 Lancet swys' ovaal , effenrandig en naakt heeft: Zy zyn van binnen met een wit Merg gevuld , veranderende in platte Zaaien , met Pluis , het welk deze! Meo kan hem van andere Boomen ligt daar aan ondferfchei- den 5 dat hy verfcheide Kroonen boven elkander heeft 5 als een Kandelaar.

Ook vvordt hy, te- gen den avond , door den lieflyken Reuk zy- lier Bloemen verraden. De Melk, die hy ge- kwetst zynde uitgeeft, is bitter en onaangenaam van Smaak, doch niet fcherp of bytende, ge- lyk die der anderen Melkboomen. Hy groeit op de Eilanden en aan de Vaste Knst van indie.

Daar worden zekere Plankjes van gemaakt, een Voet lang en een Vinger dik, waar men de Kin- tieren op leert fchryven , en het gefchrecvene kan, even als op een Ley, rnet zekere Boom- bladen weder worden uitgeveegd. Dit is óm de reden 3 dat men het Schoqlhmt noemt. Maleijers en Javaanen maaken van dit Hout: De Kenrnerken zyn ; een Trechteragtige Bloem: De Reuk deezer Elöemen is lief- lyk, doch fterk en zwaar, verwekkende Hoöfd- pyn en bedwelming der Herfenen.

Ook hefeft zyn Ed. Hy bloeit het Schoon deeze Soort in grootte aanmerkelyk by de anderen te kort fchiet , kan ik echter daarom dezelve hier niet uitmonfteren. De Bladen zyn breed Lancetvormig, glad eTi byna ongedeeld.

Het fchynt als een midcfelflag tusfchen dit en 't volgende Geflagt uit te maakcn. De Groeyplaats is in Virginie. Hy onderfcheidt dezelve daar door , dat de Meeldraadjes met haare Knopjes uitfleekcn buiten de Pyp van de Bloem, 5 Tabern? Het is een Boompje. De Blaadjes van de Kelk zyn zeer ongelyk en de Pyp van de Bloem 3 daar boven 5 is omgedraaid. In de Bosfchen by Karthagena kwam deeze ook , zo wel als de volgende 5 voor. De Bloeix- fteeltjcs 5 die dun.

De Vrugt- huisjes zyn bruin en wel van maakzel tweeklep- pig 5 doch die hy nooit gaapende gevonden hadt. De Woonplaats is in Zuid- Amerika. In 't Jaar kwam aldaar een Vertoog in de Verhandelingen der Geleerden uit, met eene befchryving en Afbeelding van de Pifang-Plant 5 in zyne Tuin gegroeid. Van dien Hoogleeraar heeft derhalve dit Geflagt den naam.

Het was een taamelyke Boom , waar van hy de Vrugtea niet hadt gezien. In de Bosfchen van Jamaika kwam hem dezelve voor. De Vrugt , zegt hy , is een Sappelooze , famcngedrukt Vliezige Be- zie.

Menonderfcheidt, iiaamelyk , in de eerfte plaats, de Olmen van de Ypen , en dan zyn 'er van beiden nog ver- fchillende. P l i n i u s heeft reeds van vierder- ley Ulmi gewag gemaakt. De Grieken, zegt hy, kenden 'er twee, een Berg -Olm, die uit- gebreider was , en een Veld - Olm , die als een ïieefter groeide. Eerst komt die met breede ruuwe , dan die met allerbreedlte ruuwe , dan met fmalle ruuwe , en eindelyk die fnöt gladde Bladen.

In Vrankryk kent men driederley Boomen van dit Gefiagt: Ik heb dit zelf dikwijs met verwondering gezien. Dus blyktdan, dat de Ypen en Olmen , van Europa, hier te regt tot ééne zelfde Soort zyn t'huis gebragt. Als men eens in aanmerking neemt , hoe veele duizenden van deeze Boomen in ons Land zya', die door malkander 5 ieder, mis- fchien , in een Voorjaar wel honderdduizend Zaadhuisjes ftrooijen , waar van naauwlyks één gelegenheid gegeven wordt om uit te fpruiten: Naast aan de Eiken , mooglyk , komen de pen door hunne verbaazende dikte en hoogte- Die voorbeelden , welken men daar van , nu en dan, iii deeze Stad, aan den Duinkant en elders in ons Land ziet , zyn niets , by het gene de vermaarde Ray dienaangaande in Engeland waargenomen heeft.

Dat zy verfcheide honderd Jaaren leeven kunnen is zeker ; doch de meeften worden hier te Lande , gelyk bekend is , voor den hoogen Ouderdom afgekapt. Het Hout maakt wel de grootfre nuttigheid van dit Geboomte uit. T sTWi" Dit Hout is derhalve bekwaam tot het maaken biadz.

Dat der Ypen, ech- ter overtreft 3 in deezen ver het Hout der Ol- men 5 waar van men meest Planken zaagt toü Paneelen van Karosfen en andere Rytuigen: Het Hout van de knoe- fligite en mismaakfte Ypen of Roestboomen wordt nog het allerflerkfle en duurzaamfte be- vonden.

Dat der Hcrtsleeren of Kurk -Ypen is van niet minder waarde: Het Afkookzel van den middelften Bast der Vv ortelen zou oplos- fende en afdryvende zyn, en dienftig tegen de Waterzugt. Men heeft een Pap van deezen Bast, met Pekel gemaakt, uitwendig tot verzag- ting der Pynen van het Podagra aangepreezen. Van dit Vogt plagt men oudtyds veel werks te maaken tot blanketting van het Aan- gezigt en tot het doen fluiten van kleine Won- den. Het moest in de Maand Mey worden in- gezameld , voor dat 'er Wormpjes in geboren werden , die 's Zomers in Vliegen of Wespen veranderden.

Equaliter ferratls, bafi inarqualibus. Steeltjes onverdeeld en gelyk. Het' is door Plu- sTuK. Nooit 33 wordt zyn Stam dikker dan een Mans Been, 5, en de hoogte is op 't mceüe als die van den 35 Vlierboom , maar hy fpreidc zyne Takken 35 wyd uit 5 en maakt een Bofchje van Stam- men uit den Wortel van een die afgehou- 33 wen is.

Het Hout 55 zelf heeft een fterken onaangenaamcn Reuk, 3, maar het Sap ftinktals een Kreng. Verfcbeide Perfoonen zyn door het H. De werking is naar de stuk. Op eenen heeten Zomerdag 5 wat bezweet zyn.. Hy ge- bruikte 'er het zelfde Middel tegen: De manier , op wxlke men de Vernis, vol. Dit Vogc ontvangen zy in Houten bakjes , die zy 'cr on- hom. Zy doen het in Houten Vaatjes , bedekken het met een weinig Olie , en het- zelve dan met een Blaas toegebonden hebbende , wordt het door geheel China en Japan verzon- den.

Dit Vernis zegt hy geeft een vergifti- gen waafem uit , die zwaare Hoofdpyn veroir- zaakt 3 en de Lippen van de genen , die het- zelve behandelen , doet zwellen: Deeze laatfte fchynt vry vee! LiNNuEüs genaamd 5 te gelyken. Steeltjes Vliezig met Gewrichten.

Het is een hooge Boom , met Bladen naar die der Eikeboomen gelykende, maar, als uit de Afbeelding blykt, aan een gewiekten SteeJ Vinswyze geplaatst. Rax geeft 'er de Bladen gan van den. Zy moet in dat t? In Virgi- nie is deeze iioom ook gevonden. Browne heeft denzcl- ven r om eene dergeh-ke reden , op deezen IVestindïfchen Terpenthyiiboöm toegepast, welke dus door Sloane bcfchreeven wordt. De Stam , die regt is , geeft op twintig Voeten hoogte , en vervolgens , een menigte van Takken uit.

Eens in 't Jaar werpt hy zyne Bladen af. De Hoog- Iceraar J. Burmannus hadt te regt geoor- deeld 5 dat die Boom niet behoorlyk betrokken kon worden tot het Geflagt der Laurieren. Het getal en de rondagtigheid der Bladen, uit wel- ken de Vinbladen famengelleld zyn , als ook de Bloem en Vrugt , flrooken taamelyk met dee« ze Soort, Tiii. Afgefneeden of afgekapt zynde 3 zegt hy, loopt 'er een bryingeel Sap uit, het welk zo fterke indrukzels maakt op Linnen of Papier 3 dat men de zwarte Vlakken of Merk- tekens daar van niet weder uit kan wisfchen.

Ten opzigt van de behandeling heeft het de zelfde hoedanigheid als de eerstgemelde Soort: Rhus Foliis ternatis ,.. Edera trifolia Canadenlls, Cokn. Arbor tiifolia Vsncnata Virglniana, FoUis hirfutis.

Hut- 17 c '. O 5 21, DEEI-. De bynaam is van B r o w n e af koniftig , door wicn een Boomachtige Coiiiinia yoorge- Comnia, fteld wordt, met gegolfde drievoudig gevinde Bladen en zeer kleine Bloemen , de Trosfeii aan 't end der Takken. Deszelfs Blociëm beftaat uit een menigte van kleine Bloempjes, die op lange Steeltjes zitten. Hy draagt ron- de 5 eerst zwartagtig , dan witagtig groene Bes- fen y met één Korrel , zoet van Vleefch.

Mabgo - Maram» Hort, Mal, V. FL Jnd, p, 7;. De Bladen , die den Top omringen, zyn zeer groot, met eene middclrib of Steel van drie of vier Voeten lang, waar aan wederzyds Bladen Haan van een half Voet , een Duim breed , doch fpits viitloopende , zagt en ruig. Ia Caule fïmplici öcc. De twee eerfte Soorten 3 die Boomagtig zyn en onder den naam van Boomen voorkomen, zal ik hier befchryven.

In de Noordelyke deelen van Jamaika hadt hy deezen Boom gevonden. Deeze Soort voert den nevensgaanden by- iiaam , om dat zy door den Heer Osbeck! De Zonnefchenn is uit een menigte van kleine Kroontjes famen- gefleld. XIU Frutcx aqaofus , miis. De Besfen van geen van beiden wor. De Bladen zyn ook gevind , en hebben hunne Steeltjes bezet met Pukkeltjes, die dezelven ruuw maa- ken.

De Bloemen grocijen Zcnnefchermswyze: Alle de Boomen van deezen Rang komen onder de Eenwyvigen voor. De Vrugt is een Eyrondc Bezie inet drie holligheden. Onder de vyf Soorten , in dit Gefiagt door den Ridder betrokken , komen 'er twee voor die Boomachtig en Boomen zyn , als volgt. Dat zig in de Vrugt, wanneer men de buitenil: Palma Foli's Icn- glsfimis pendulLs. Wat hier van zy: Hy heeft een dikken Stam , 35 met agt of negen Takken van twee Ellen , 55 die even lang en Bladerloos zyn.

Dezelven 55 verdeclcn zig ieder aan 't boven -end in drie of vier Takken van een Elle lang of wat meer 5 en een Arm dik: Ondertusfchen hebben die Draakboo- men 3 welken men in Europa heeft, in Geftal- te met den gemelden van Boerhaave over- eeAkomftig , en van aanzienlyke hoogte 5 in Duitfchland reeds gebloeid en Vrugt gedragen.

De natuurlyke groeyplaats wordt gefield op de Ka. Zesmannice B 00 men. Wegens zyne famen- trekkende hoedanigheid heeft het de voornaam- fte.

Dezelve was zo lioog , dat hy de Bloemen , die aan den Top van een regtopftaande Struik zaten , niet bereiken kon. De Takken waren met Staaken van Bamboe- zen onderftut.

II, , Convallaria fnitieofA, 5ji;. Deeze zyn korter dan de Bloem, en hebben langwerpig ronde, finalle, overendftaande Knopjes. De Stamper is langer dan de Meeldraadjes , en heeft een oriverdeel- den om2[ek romden Stcmipel.

De Bloemen zitten aan de Punt der Takken , by Dollen of Trosfen, zyndc ieder derzelven klein en road. Struik met weinige regte Takken , die als in korte Leedjes verdeeld zyn. De Bladen zyn met den Steel een half Voet lang, aan beiden enden fmal uitloopende , van boven licht Zeegroen , van onderen purperachtig , en de jonge Bladen zyn fchoon licht rood.

Hy heeft een voos wit Hout, met een Waterachtig Hart. De Inlanders planten dit Gewas veel aan de kanten van hunne Bofch- tuinen, als tot een Heining of Grensfcheiding, en daar van heeft het den naam van Limiet- Struik bekomen , doch de Ternataanen noemen het Ngasfi , dat is Leugenblad , om dat het zig aan de eene zyde groen , aan de andere paarfch vertoont.

Zy heeft naauwlyks Meeldraadjes, maar zes Meelknopjes 5 die langwerpig zyn, binnen de Buis vervat» Het Vrugtbeginzel zit boven , is driehoekig rond , geknot , met eenen Rol- ronden zeer korten Styl , en eenen Klootagtigen Stempel, Het Zaadhuisje is misfchien een Be- zie. Dc eenigfte bekende Soort i is een Boom in Indie groeijende 3 met gearmde paarfchagti- gc Takken ; de Bladen gepaard, eenigermaate gelleeld , ovaal, efFenrandig, fpitsachtig, jaar- lyks afvallende.

De Bloemtrosjes zitten in de Oxels der Bladen , zyn korter dan dezelven en paarfch van Kleur; Dit Geflagt heeft eene Kelk van zes Bladen en eene Ey vormige Bloem in zesfen verdeeld , met even zo veele Schubbetjes beurtlings vau binnen. De Vrugt een Appel met tien Hok- jes 5 waar in enkelde Zaadkorrels , die het Plek- je op zyde en de punt genageld hebben.

Drie i Capiira, Mant, altsra, p. De Zaadcn zyn zeer groot , bruin en Iterk glanzig , met eenen witagtigcn ruuwen Eand, en bevatten eene witte Pit, die meteen fterken Reuk van bittere Amandelen is bezwan- gerd. Misfchien zal men ze , t'avond of mor- gen , in een andere Klasfe plaatzen. Sapota Friictu ovato majoie, Plum. Lidteken van het Zaad zig voorby de Punt iiir. De Spanjaarden noemen de een zo wel als de andere Nispero 3 de Hollanders Mispel- loom ; doch de Franfchen noemen die met groo- te Vriigten Sapotier , met kleine Vrugten Sapo- tillier: Het is een Boom , niet minder fraay dan de voorgaande , die dikwils de hoogte van vyftig Voeten bereikt, zvnde geheel vol van eene wit- te zeer taaije Melk.

Het Hout is wit, de Schors bruin. De Bladen fchyncn weinig van die van den voorgaanden te verfchillen, doch zyn flegts half zo lang , en meer Lancetachtig , dat is fmaller en fpitfer. De Bloemen komen op ge- lyke wyze voort en openen zig ten tyde der Be- vrugting meer, hebbende bevoorens een Eyron- de en dan eene Klokvormige gedaante. De Vogeltjes, die hangende Nesten maaken, fchynen deeze Boo« men ook te beminnen , en de Kolibrietjes bou wen dikwils in de Toppen der Takken 3 welke naar den Grond hangen 3 hun zeer aartig van verfcheide deelen der Bloemen vervaardigd Nestje , broedende daar in onder befchutting van de overhangende Bladen.

Hy noemt dezelve een Ecom met een breed glanzig Blad van Wilgen 5 en kleine bleekgeele vyfbladige Bloemen , die troswyze voortkomen uit de zydcn der Takjes of Lcoten. De vyf- bladigheid ftrydt tegen de algemeene en byzon- dere Kenmerken van dit GejGagt. De Boom valt in Zuid - Amerika. Cs Achras Florlbus confertls , FolHs lanceolato.

Voorts zegt zyn Ed,, iiit iéder Oxel komt een gemeen Bloem - Steeltjé voort , korter dan het Bladfteeltje , met witte Bloemen. De woon» 1 Fr: Uit de Oxels der Bladen komen kleine , meest drie- bloemige Steeltjes voort. De Bloemen hadt zyn Ed. De naam 5 of eigentlyk die van Burferiay fs ter gedagtenis van den Heer J. Bürserus, wc- 2 Frhios Folh's apice fcrratls. Terebinthus Colli's cordato-ovatis Sec Brown. Pillrsd-s Pollis pinnatis decidiiis.

Hy heeft kleine 3 Reuke- looze3 witte 3 Bloemen 3 aan Trosjes uit de O- xels der Bladen voortkomende , en op verfchei- de manieren gefchikt. De Vrugten zyn groen, paarfch , of fomtyds van gemengelde Kleur: Op Kurasfau heeft die Heer Boomen gezien, met Bloemen en byna rype Vrugten beladen , die de Kelk in vyven verdeeld 3 vyf Bloemblaadjes 3 agt Meeldraadjes , geen Styl en den Stempel byna in drieën gedeeld hadden. By Karthagena heeft hy 'er waargenomen, die lange Trosfen van dergelyke Bloemen hadden, maar deeze misdroegen altemaal.

Hier onder groeiden andere Boomen van 't zelfde Geflagt. Dit laatlle denk ik niet: Ik heb derhalve een Zesmannigen vrugtbaar , een Agtmannigen onvrugtbaar , en bovendien eenen gevonden die zesmannige Bloemen , welke zo ik meen vrugtbaar waren 3 en onvrugtbaare agtmannige te gelyk droeg» Tienmannige , dat is met tien Meeldraadjes , welken Browne verzekert gezien te heb- ben 5 of vyfmannige , hoedanigen het Geflagt van Piflacia vereifchte 3 waren zyn Ed.

Het Terpenthynachtige Sap 3 dat in de Stam en andere declen van deezen Boom vervat is 3 verhardt tot een foort van Gom of liever Harst 3 zyndc bruin en zo dik als Terpen thyn.

Deeze Bast is witachtig geel van Kleur, een weinig famen trekkende van Smaak, doch zonder eenige fcherpheid, veeleer tevens verzagtende. Men is nog niet verzekerd , van welken Boom die Bast afkomffig zy. Een Evonymus , met een zwarte vierhoekige Vrugt , werdt daar eerst voor gehouden ; doch fommi- gen willen thans , dat het deeze Boom zy. De Heer J a c q u i n nam de proef van deszelfa , Bast , en bevondt dien wel wat famentrekken- de 5 doch veel zwakker.

Stuk» f48 Zevenmannïge Boomeh. Za wordt hy dan , ten onregte , van fommigen ¥Oor den Mispelboom § , van anderen voor den Groen -Eik {Ilex gehouden. In vervolg zul- Clvlca f Sc. Corona Ilfgïia primo fïüt , pofte? Kelk , die eenbladig cn buikig of Blaasachtig uitgezet is, met vyf Tandjes, en de Vrugt is een BoHler met drie holligheden.

Deeze Boom groeit in de Levant , en deszelfs Karftengen zyn goed voor Dampige Paarden en die de kuch hebben, om welke reden de Turken de- zei» 1 jEscuIus ylonhus heptandns.

Tmnen deezen Boom van Conftantinopolen o- vergebragt heeft. L i n N u s ftelt de over- brenging in Europa , ik weet niet op welken Grond in 't midden van de Zestiende Eeuw, Hy is thans , gelyk iedereen bekend is , zelfs in onze Provintiën zeer gemeen en zodanig ge- naturalizeerd , dat men hem als een Inboorling of Natuurlyk Plantgewas der Nederlanden voor- gefield vindt f.

Inzonderheid munt hy Uit door eene digte Bladerryke Kroon , die in de Voorzomer met fcbooner Bloemen praalt dan eenig ander van onze buitenliaande Boomen , 't zy tam of wild. De Steel 'is ibmtyds- Wel een Voet en 't grootfte Blad ook byna. Dit heeft zo zigcbaar in geene andere van onze Boo- men plaats. Voor de Paarden zouden zy , als gezegd is 3 een Geneesmiddel zyn.

De Byën aazen gaarn op de Bloemen van deezen Boom, en men ziet ze dan 3 als met Laarzen van het i'oode Stuifmeel derzelven beladen , terugkeéren. Onder de Afchgraauwe Schors der Takken zit een groe- ne 5 gelyk aan den Vlierboom , en dezelven zyn zeer voos; doch het Hout van den Starh wordt met dat van den Efchdoorn en Linden gelyk gefteld, om dac het zeer fyn van Draad is en zeer glad bewerkt kan woi'den , zynde inzonder- heid voor de Plaatfnyders in Hout bekwaam, 2 jEsculus 7net agtmanfiigc Bloemen.

Het fchynt , zekerlyk ongerymd, de STUK. Is dit door zyn Ed. Het kan geenszins de Ricinoides met Karftengébooms Bladen van Plümi er zyn, dewyl die enkele Bladen heeft. De Kelk viertandig plat ; geen Bloemblaadjes , maar agt zeer korte Meeldraadjes. Ie , Triopteris 6cc- Brown.

SloANF , raj» Dendr, Amh, IV, iio, T. Aan 't begin zyn zy fmal , en hebben by het end hun grootfte breedte: Men vindt het ook op de Stranden van dat Eiland zo wel als op Rotsachtige Heuveien.

Op het Vrugtbeginzel flaat een rolronde Styl met een geknopten Stem- pel. Uit de Oxels der Bladen komen yle Bloemtrosfen voort , wier Bloemen op Steeltjes ftaan 3 hebbende groen- achtig witte Blaadjes 3 zonder Reuk. SO» R 3 li. Dit zal mooglyk reden tot de benaaming gegeven heb- ben. De Stempel is in vieren gedeeld en het Vrugtbeginzel dubbeld. Dee- ze Doorens , echter , ontbreeken fömtyds aan voornaame Takken.

De Bloemen gelyken veel naar die der enkele Hyacinthen , doch zyn vierbladig, van binnen ruig, aan de tippen omgekruld , en komen uit een klein Kloks- wys' Kelkje voort. De Kleur is wit , en de Reuk zeer aangenaam , bewierookende als 't ware de geheele nabuurfchap De Vrugten, van grootte als een Duiven- Ey, zyn glad en geel, met een zuurachtig zoet Vleefch , en gelyken dus veel naar witte Pruimen.

Zy worden van de Wilden en van de Kinderen gegeten, bevat- tende een Steen , wiens Kern'narr eene Mcs- kaatnoot gelykt.

Plu mier, merkt zvj? Hermans zegt , dat de Vrug- ten naar kleine Appeltjes gelyken, Wy zullen dan dien Boom y tot nader opheldering , hier plaatzen. Twee Soorten komen in dit Geflagt voor , beiden haare Groeyplaats hebbende in Oost- indie. De naam van dit Geflagt is daar van afkom- i Mimufops Follis alternïs remotls. Prunus Malabarica Ymdisx Calycuiato. B u r m a w n u s , evenwel 3 merkt aan, dac de Elpemcn van dat Gewas niets min- der dan eens Menfchen Aangezigt vertoonen.

Boontje of Tamaryn - Zaad gelykt. De Stam fomtyds wel drie of vier Voe- ten dik , heeft een ruuwe Schors en beftaat uit Hout 5 dat zeer duurzaam is onder Water. Som- migen verbeelden zig dat de Tamme , hier be- fchreeven , van deezen Wilden afkomftig zou zyn 5 doch Rumphius acht zulks niet waar- fchynlyk. Stukje daar van 5 uit Hout en Spint beftaande , zig byna als Vleefch en Spek vertoont?

RüMPHius telt deeze Soort onder de Yzer- boomen en merkt hem als den voornaam- Iten daar van aan; weshalve hy denzelven, in navolging van Scaliger, Metrojider os ty- telt. Hy komt zodanig met den Bonga- Tan- jong overeen , dat men deeze Boomen , jong zynde , naauwlyks van elkander onderfcheideti kan. Hy heeft de -Schors efFener dan de voorgaande. Hy heeft de Bladen klei- ner of grooter en dienvolgens wordt hy in ee- nen Klein- en Breedbladigen onderfcheiden. De Bloemen worden by die van de enkele Madelie- ven vergeleeken.

De hardheid van het Hout deezes Boom, yzer». De Chineezen bemin- nen het deswegen zeer , tot Roers en Ankers voor hunne Jonken: Een Roer tot een groote Jonk, van zulk Hout 3 plagt hun wel vier of vyf honderd en een Anker by de tagtig of honderd Rykr- daalders te kosten. De Kenmerken van ditGcllagt zyn; een vier- bladige Trechtersvvyze of Klokswyze Bloem 3 die agt platachtige Meeldraadjes bevat , welke Ey- ronde opleggende Meelknopjes hebben , en een Draadagtigen Styl , die enkeld is.

De Takken zyn bruin en 33 glad 3 niet kort gelteelde Bladen bezet, van 35 drie Duimen lang 3 naar beide enden fmal toe- 33 loopende 3 glanzig groen 3 hard en weinig Sap 3, hebbende.

De Vrugt is van grootte en figuur 33 byna als een Hazelnoot 3 bevattende onder de 3, buitenfte Schil een weinig Vleefch 3 en daar 33 binnen een Steen met een witte Kern. Men kookt 'er een Gorgeldrank van 5 tegen Ongemakken van de Keel. Cedagte Hoogleeraar heeft my , uit zyn Wel Ed. Kelk 5 gelyk het Kenmerk is van dit Geflagt. Voor 't overige weeten wy niets daar van , dan dat de Inlandfche naam Machiela - Ma- Tom , en by de Portugeezen FoeU de Cawecienha opgeven wordt te zyn.

De Kenmerken van dit Geflagt beflaan in eene vierbladige Bloem , wier Blaadjes omgeboo- gen zyn beneden de Kelk , die in vieren ge- deeld is: De VrugtPruimachtig, met eene taaije Schil. De laatfte zegt , dat de Hollanders hem Tack- hoorn heeten. De Bloemen komen by Trosfen aan 't end der Takjes voort: Aan ieder Tros kom.

Het is Lymerig en eetbaar , zoet met een weinigje zuur en wrang gemengd. De Nooten eet men als KarftengeUj in 't Vuur gebraden. Billyk mogen zy derhal- ve den naam van Balfemboomen voeren. De algemeene Kenmerken zyn: De Boom 3 die wel twintig Voeten hoog valt, heeft den Stam van dikte als eens Menfchen Been, met een bruine Schors, en is fomtyds met korte Doorens gewapend. Anders geeven de En- gelfchen 'er, om dat het zo ligt is, den naam van Light - Wood aan.

Anderen willen 3 S 5 dat!!. Gilead, een Gebergte in Judéa, was oudtyds vermaard , wegens 't voortbrengen van een voortreiFelyken Wond -Balfem fj. Men bragt van daar denzelven , die deswegen den naam ook voerde van Balfem van Judéa of Jood- fche Balfem 3 als een Koopmanfchap , in Egyp- -te I.

Arbor Miiscamm fplendentium» Johnst. Zyne tegenwoordige Deenfche Majefteit, goed gevonden hebbende eenige Geleerde Man- nen af te zenden naar Arabie, ten einde, door een naauwkenrig onderzoek van dat Gewest des Aardbodems , verfcheide duifterheden , die 'er nog in de Natuurlyke Hiftorie van den Bybel zyn , ware 't mooglyk , op te helderen , zo werdt de Sweedfche Heer Forskaol , eea groote Natuurkenner , tevens in de Oofterfche Taaien zeer ervaren en tot Hoogleeraar te Kop- penhagen verheven zynde , daar in betrokken.

Dezelve behoort tot het j,, nieuwe Gellagt van B r o w jn e , 't welk men 3, Amyris noemt. Ieder Takje verfpreidde , wanneer men het kwam te breeken, een zeer 3, flerken Geur van den Balfem van Mekka.

Nog een andere Soort van. De eerfte komt hier voor 3 onder den naam van Amyris Gileadenfis of Balfem van Gileadboom3 en deeze wordt aldus bcfchreeven. Drie Èloemen komeix uit de gezegde Knoppen , tusfchen de Bladen 5 voort, ftaande ieder op zyn eigen Steeltje, dat korter dan het Blad is, onder Scheedachtig, met een zeer klein, byna tweedeelig Lovertje. De Bloem heeft vier ovaale ongefteelde Blaadjes: Agt Elsvormige MeeU draadjes , die zeer kort zyn , komen uit den rand van het Vrugthuisje voort, hebbende langachti- ge , dubbelde , Rolronde Knopjes , die regtop ftaan en geel zyn.

On- ze Ridder bedoelt hier den Balfemboom der Ou- den 5 en haalt de Afbeelding van A l p i n u s aan 3 doch twyfelt of het wel verfchillende Soor- ten zyn 5 fpreekende aldus 3, De nako- 33 melingfchap zal mooglyk zien 3 of onze Amy- 33 ris Gileadenjïs door nieuwe voortteeling gee- 33 ne Gevinde Bladen uitgeeven kan ; zo dat 35 deeze twee 3 als Verfcheidenheden 3 ondereen 33 zouden fmelten.

Zo dit gebeur- ,3 de 3 dan zou de Afbeelding vanALPiNus 33 zeer valfch zyn , als waar in de Bloemen tros- 53 achtig gepluimd voortkomen aan het end der 5, Steden. Tot dit denkbeeld 3 nu 3 hel ik te 3, meer over, om dat Alp in us niet duidelyk 3, zegt 3 van waar zyne Afbeelding is ontleend. Disf, noftram , zegt li-nnjeüS. Het is waar- Mekka. Deszelfs hoofd- Hout fchynt Gommig en ligt te zyn 3 vansiuK.

Hier op volgen geele 53 Zaadenj in roodachtig zwarte Blaasjes vervat , 35 niet minder welriekende 3 en van binnen een 53 Honigachtig geel Vogt bevattende , dat bitter- 53 achtig van Smaak is en een weinig fchérp op 33 de Tóng.

F Het een en andere kan men overeenbrengen , wanneer men op een andere plaats van dien Autheur leest ; dat deeze Balfem , wegens zy- ne dun en ligtheid , in 't eerst niet ojider Wa- ,5 ter zakt y maar zig op de Oppervlakte uit- 35 breidt , en vervolgens door de Koude verdik- 35 kende zinkt: Men kanze nogthans zeer wel ingeeven tot een Borst- middel. De Bloemen maaken een veelvoudige Aair uit. Stuk, ap4 Agtmannige Boomen. Dee- ze Boom groeit hoog 3 doch is niet dik van Stam 3 en heeft byna de geftalte van den Beu?

Want de ge- kwetfte Bast laat in ééne Nagt een Harst uitzy- pelen 3 die den Reuk van vers geftampt Dille- Zaad uitgeeft en de dikte heeft Vxin Manna 3 zynde uit den groenen bleek geelachtig van Kleur 3 en kunnende zeer wel behandeld worden. Deeze Gom -Harst zegtPi. Oostindifchc Sandelboom» Den Westindifchen Sandelboom reeds be- fchreeven hebbende 5 zo noem ik den genen , die dit Geflagt uitmaakt 3 den Oostindifchen 5 om dat hy weezentlyk in Oostindie groeit.

Maar ééne Soort , naamelyk 5 komt 'er in voor i , wier Latynfche naam van 't Arabifch woord Sandal afkomftig zou kunnen zyn.
.


@ 2017 Esol Theme powered by WordPress Developed by ASIATHEMES